Maatschappelijke verantwoording

QuaTand als bedrijf en organisatie wil niet alleen patiënten helpen maar ook een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat doen wij op diverse manieren:

Het milieu • Het praktijkpand wordt verwarmd met aardwarmte. De warmte die we ’s winters aan de aarde onttrekken wordt in de zomer teruggegeven , waardoor er dan gekoeld wordt. We hebben dus geen gasaansluiting. • De elektriciteit die wij verbruiken wordt opgewekt uit duurzame bronnen, zoals windenergie, waterkracht, zonne-energie en bio-energie. Groene stroom dus! Hierdoor raken de natuur en de atmosfeer minder vervuild. Als praktijk zijn wij onafhankelijk van fossiele brandstoffen. • Energiebesparing realiseren wij door veel gebruik te maken van LED verlichting. Daarnaast beschikt het gebouw over een warmtewisselaar, die ervoor zorgt dat koele verse buitenlucht wordt verwarmd met de warme afvoerlucht . Dus wel frisse lucht zonder dat er ramen geopend hoeven te worden. Dat laatste is overigens ook niet mogelijk, om warmteverlies te voorkomen.

Educatie • Basisscholen werden en kunnen worden bezocht om tijdens ouderavonden voorlichting te geven over goede mondhygiëne en het voorkomen tandheelkundige problemen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een zelf ontwikkelde PowerPoint presentatie. Mocht u interesse hebben, dan kunt u de praktijk benaderen voor meer informatie. • QuaTand doet mee aan het project Hou je mond gezond! in samenwerking met het Ivoren Kruis en Kies voor gaaf! Centraal onderdeel van het lesproject is het bezoek van een tandarts, mondhygiënist of (preventie)assistent aan een groep op de basisschool of kinderdagverblijf of een kennismakingsbezoek van de groep aan een tandartspraktijk. Zie ook www.houjemondgezond.nl en www.kiesvoorgaaf.nl

De olifant De olifant in de tuin van de praktijk is gekocht tijdens de veiling van de Elephant Parade in Emmen. Tijdens de Elephant Parade van mei tot september 2010, waren de 150 kunstolifanten in het centrum van Emmen te bewonderen. De olifanten zijn beschilderd door verschillende kunstenaars. Onze olifant, Meditation, is beschilderd door Peter Zwerus. De opbrengsten van de veiling zijn bestemd voor de Indische olifant, met name voor de verbetering van hun leefgebieden. Wij zijn heel trots op ons  mooie exemplaar en we hopen dat u er ook van kunt genieten.

Donaties Als organisatie leveren wij jaarlijks financiële bijdrages aan diverse goede doelen.  Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is over de hele wereld actief om de flora, fauna   en  het milieu om ons  heen te beschermen, en daardoor uw en onze leefwereld. Dichter bij huis steunt quaTand de Stichting Natuurmonumenten, om het beetje natuur dat er in Nederland nog is, te beschermen. Ook al heb je nog zo je best gedaan er een gezonde leefstijl op na te houden, kanker is een ziekte waar ieder mens mee geconfronteerd kan worden. Ook via onze patiënten worden wij daar als behandelteam jaarlijks vele malen mee geconfronteerd. Onderzoek en behandelingen steunen wij via het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF).


Bereikbaarheid

- Telefoonnummer: 0592-261595
- Adres: zie contact
- E-mail: info@quatand.nl of via contactformulier
- Spoed? Zie informatie spoeddienst

Service bij quaTand

– Orthodontie: spark clear aligners en insignia
– Cereckronen in één dagdeel
– Gratis WiFi-netwerk
– ’s Avonds naar de tandarts
– Rolstoelvriendelijk
– TV kijken vanuit de behandelstoel

Social Media

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube